සමාජ ජාලා සඳහා පනවා තිබු තහනම අද (10) සිට අවසන්

ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස සමාජ ජාලා සඳහා පනවා තිබු තහනම අද (10) සිට ඉවත් කරන බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

ඒ අනුව මුහුණ පොත,වයිබර්,වට්ස්ඇප්,සහ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි අද සිට නැවත ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතය.

පැය 72ක කාලයක් සඳහා පමණක් අත්හිටුවා තිබු මෙම තහනම අද (10) අවසන් කෙරෙන බව හෙතෙම කීවේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *