ඔස්ටේ‍්‍රලියාවේ මහාධිකරණය ද්විත්ව පුරවැසිබව ලබා තිබූ මන්ත‍්‍රිවරු ගෙදර යවයි

ඔස්‌ටේ‍්‍රලියාවේ උප අගමැති බානබී ජෝයිස් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු සෙන්ට් සභිකයින් හත්දෙනකු ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දරන්නන් නිසා මන්ත‍්‍රී ධුර දැරීම නුසුදුසු බව ඔස්ටේ‍්‍රලියාවේ මහාධිකරණය අද (29 වැනිදා) තීන්දු කළේය.

 
උප අගමැති ඇතුළු හත්දෙනා ඔස්‌ටේ‍්‍රලියාවේ සහ නවසීලන්තයේ පුරවැසිභාවය ලබා ඇති බවට ඔප්පු වී ඇත.

 
එරට ව්‍යවස්‌ථාව අනුව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇති පුද්ගලයකුට පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ධුරයක්‌ දැරිය නොහැකිය.

 
එකම වැඩි ඡන්දයකින් බලය පවත්වාගෙන යන ඔස්ටෙු්‍්‍රලියාවේ පවතින රජය මෙයින් දැඩි අපහසු තත්වයකට මුහුණ දුන්නද අගමැති හෝ ඔහුගේ පක්ෂයේ කිසිම කෙනෙක් ලංකාවේ මෙන් මහාධිකරණයට , විනිසුරුවන්ට අනියම් බලපෑමක් කළේ නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *