රෝස, පිච්ච වගාකිරීමෙන් මල් වගාකරුවන්ට හොඳ ආදායමක් ලබාගතහැකියි

රෝස මල් ලක්ෂ 5ක් පමණ මාසයකට නිෂ්පාදනය වුවත් ඇතැම් මාසවලදී රෝසමල් ඉල්ලුම වැඩිවී රෝස මල්, පිච්ච මල් වැනි මල්වර්ග ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කිරීමට සිදුවන බවත් මෙවැනි මල් වර්ග වැවීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවානම් විශාල ආදායමක් උපයාගත හැකි බවත් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය ප්ර්කාශ කරයි.
රෝස මලක් රුපියල් 35 – 50 ත් අතර මිලකට අලෙවි කිරීමට හැකි බවත් රෝසමල් වල ඉල්ලුම වැඩි වූ විට නෙදර්ලන්තයෙන් හා ඉන්දියාවෙන් රෝසමල් ආනයනය කරයි. එම නිසා රෝසමල්, පිච්ච මල් වගාකිරීම ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම මගින් සැළකිය යුතු ආදායමක් උපයාගත හැකි බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරිය පෙන්වා දුන්නාය.
නියෝජ්ය අමාත්‍යවරිය මේ බව ප්රීකාශ කරන ලද්දේ වැල්ලවාය ඇතිලිවැව ශ‍්‍රී චන්ද්රක බිම්බාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවති මල්වගාකරුවන් දිරිමත් කිරීම වෙනුවෙන් පැවති වැඩමුළුවකට ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වෙමිණි.
එහිදී අදහස් දැක්වූ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය මෙසේද ප‍්‍රකාශ කළා ය..
“දිවයින පුරා සිටින මල් වගාකරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා ජාතික උද්භිද උද්යාේන දෙපාර්තමෙන්තුව රටපුරා ක්රිසයාත්මක කරන වැඩසටහනේ තවත් පියවරක් අද වැල්ලවායෙ පැවැත්වෙනවා. මීට පෙර මොණරාගලත් මෙවැනි වැඩසටහනක් පැවැත්වුවා. අද වැල්ලවාය වැඩසටහනට වැල්ලවාය, තණමල්විල, සෙවණගල ප්රැදේශවල මල් සමිති නියෝජනය කරමින් 200 ක් සහභාගීවෙනවා. ඔවුන්ට මල්පෝචිචි 1000ක් ලබාදෙනවා. විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදෙනවා. ඉදිරියේදී දැල් ආම්පන්න ලබාදෙනවා.මල්වගා කිරීම තුළින් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගාගන්න පුළුවන්. එසේ ආර්ථිකය ගොඩනගාගත් සැළකිය යුතු පිරිසක් අද අපේ රටේ ඉන්නවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *