පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත ට කථානායක අත්සන

පසුගිය විසි වන අඟහරුවාදා සම්මත වූ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත ට අද පස්වරුවෙහි කථානායකවරයා ස්වකීය අත්සන  සටහන් කරන ලදී.

 

එමෙන් ම අද පෙරවරුවේ පළාත් පාලන විෂයභාර අමාත්‍යවරයා  මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති වරයා සහ සීමානිර්ණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව වෙත කැඳවා සාකච්ඡා කළ කතානායක වරයා දැනුම් දුන්නේ ජනවාරි මාසය නිමවිමට පෙර පලාත් පාලන මැතිවරණය  පවත්වන බවට සහ  මාර්තු මාසය නිම වීමට පෙර පලාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන බව ට රජය පාර්ලිමේන්තුවට දී ඇති පොරොන්දුව ප්‍රකාරව මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙස යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *