මරදන්කඩවල රණවිරු ගම්මානය වන අලින්ගේ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිකළ විදුලිවැට විවෘත කිරීම තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්යක අමාත්යක සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මියගේ අතින්

අනුරාධපුර, කැකිරාව, මරදන්කඩවල රණවිරු ගම්මානය වන අලින්ගේ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිකරන ලද ආරක්ෂිත විදුලිවැට විවෘත කිරීම තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්යක අමාත්යක සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මියගේ ප්රිදානත්වයෙන් පසුගියදා සිදුකෙරිණ.
ආබාධිත රණවිරු පවුල් 48 ක් පමණ මෙම ගම්මානයේ ජීවත්වන අතර එම ගම්මානයේ නිවාසවලට හා වගාවන්වලට වන අලින්ගෙන් නිතර නිතර හානි සිදුවිය. මේ පිළිබඳව ස්වාධීන රුපවාහිනී සේවය විසින් තොරතුරු සොයාබලා ඒ ගැන තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යි ගාමිණි ජයවික්ර ම පෙරේරා මහතාට සහ රණවිරු සේවා අධිකාරියටත් දැනුම් දෙන ලදී.

 

ඉන් පසුව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම ආරක්ෂිත විදුලිවැට ඉදිකෙරුණු අතර ඒ සඳහා ස්වාධින රුපවාහිනී සේවය, රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ශ්රීව ලංකා යුධහමුදාව සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය රාජ්යු දැව සංස්ථාව කැකිරාව ප්රාාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය යන ආයතනවල සහාය හිමිවිය.
2003 වසරේදී ඉදිකරන ලද මෙම මරදන්කඩවල රණවිරු ගම්මානයෙහි ක්රිියාන්විතයේදී ආබාධයට ලක්වූ රණවිරුවන් හා වැන්දඹු පවුල් 48ක් ජීවත් වෙති. ඉදිකරණලද ආරක්ෂිත විදුලිවැටෙහි දුරප්රවමාණය කිලෝමීටර් 03කි. මේ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වැයවී ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 15කි.

 

රට බේරාගත් රණවිරුවන් ආබාධයට ලක්වු පසුව ඔවුන් සියලුම දෙනා රැකබලාගැනීම සමස්ථ සමාජයේම වගකීමක් බවත් ආරක්ෂිත විදුලි වැට මෙම රණවිරු ගම්මානයේ ආරක්ෂාවට ඉදිකිරීම එහි එක් පියවරක් පමණක් බවත් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්යේ අමාත්යක සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය මෙහිදී ප්රතකාශ කළාය.
අපි අද මෙහෙම ජීවත්වෙන්නේ රණවිරුවන් නිසයි මේ ගම්මානයේ ආබාධිත රණවිරුවන් හා ඔවුන්ගේ දරුපවුල් ජීවත්වෙනවා. අද මේ රණවිරු පවුල්වල දරුවන්ගේ නිර්මාණ දක්ෂතා බලන්න අපට හැකිවුණා. එම දරුවන්ගේ අනාගතය සාර්ථක වනවා දැකීම මෙම ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ තිබෙන එකම පැතුම. මේ ගම්මානයේ ආරක්ෂාවට ආරක්ෂිත විදුලිවැටක් ඉදිකිරීම ඉතාම කාලෝචිතයි.

ශ්රීි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 66 වෙනි සංවත්සර උත්සවයේදී ජනාධිපති මෛත්රිැපාල සිරිසේන මැතිතුමා පොරොන්දු වුණා කිසිම රණවිරුවෙකුට ප්රඅශ්නයක් ඇතිවෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. රාජ්යා නායකයා ලෙස ජනාධිපතිතුමා රණවිරුවන් වෙනුවෙන් කරපු ප්රලකාශය ඉතාම වැදගත් මෙන්ම කාලීනයි. එක එක රාජ්යෙ නොවන සංවිධානවලට වුවමනා විදියට වැඩකරන්නනේ නැහැ කියලා ජනාධිපතිතුමා සහතික වෙලා තියෙනවා.
අලි මිනිස් ගැටුම වෙනුවට සත්ව මිනිස් සංහිඳියාව ඇතිකරන්න සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් ගාමිණි ජයවික්රිම පෙරෙරා ඇමතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ක්රිකයාත්මක වෙනවා.
විවිධ මිනිස් ක්රිමයාකාරකම් හේතුවෙන් වසරකට වන අලි 200ක් පමණ මියයනවා. වන අලි ප්රිහාරයන්ට ලක්වී වසරකට මිනිස් ජීවිත 70ක් 80ක් අතර ප්ර මාණයක් අහිමිවෙනවා.
සත්ව මිනිස් සංහිදියාව ඇතිකරන්න කටයුතු කිරීම නිසා වන අලින්ගේ ජීවීත මෙන්ම මිනිසුන්ගේ ජීවිතද බේරාගැනීමට කටයුතු කිරීම තමයි අපගේ ප්රනධාන අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ.
ආරක්ෂිත විදුලි වැටවල් ආරක්ෂ කිරීමේ වගකීම් ගම්මට්ටමින් පිහිටුවන්න විවිධ කමිටුවලට පැවරීමටද තිරණය කර තිබෙනවා. සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අමතරව විදුලිවැට ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම ගම්වල සමිතිවලට ලබාදී ඔවුන්ට යම් දීමනාවක් ලබාදීමටද අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.
යනුවෙන්ද නියෝජ්ය අමාත්යග සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය වැඩිදුරටත් මෙහිදී ප්රමකාශ කළාය.
රණවිරු සේවා අධිකාරියේ අධ්ය ක්ෂ ජනරාල් අධිනීතිඥ දොන් කුමාරසිරි ජයවිර්ධන, ස්වාධින රුපවාහිනී මාධ්ය ජාලයේ ප්රඥධාන විධායක නිලධාරී චන්දන තිලකරත්න යන මහත්වරු, ශ්රිර ලංකා යුධහමුදා නිලධාරීහු, මරදන්කඩවල රණවිරු ගම්මානයේ රණවිරුවෝ ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *