රවිට රරෙහිව පරීක්ෂණයක් කිරීමම ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ ජයග‍්‍රහණයක් – වික‍්‍රමබාහු

එජාප රජයේ ප‍්‍රභලයකු වන අමාත්‍ය රවි ජයවර්ධනට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමම ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ ජයග‍්‍රහණයක් බව ආචාර්ය වික‍්‍රමබාහු කරුණාරත්න මහතා පවසයි. අතීතයේ කිසිම දිනෙක පවතින රජයේ ඇමතිවරවකුට එරෙහිව මේ ආකාරයට පරීක්ෂණ නොපැවැත්වුණ බව සිහිපත් කරදෙන ඒ මහතා ගේ කතාවට මෙතැනින් සවන් දෙන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *