අලි වැට බලන අයට ගෙවීමක්

වන අලින් ගම්වැදීම වළකාලීමට ඉදිකරන ආරක්ෂිත විදුලි වැට සොයාබැලීමට පත්කරන විවිධ සමිති හා ගොවි සංවිධාන වෙනුවෙන් යම් මුදලක් ගෙවීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය පසුගියදා මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික් ලේකමි කාර්යාලයේදී පැවති රැුස්වීමකදී ප‍්‍රකාශ කළාය.

දැනට රටපුරා ඉදිකර අවසන් කර ඇති ආරක්ෂිත විදුලි වැටවල දුර ප‍්‍රමාණය කිලෝමීටර් 3861 ක් බවත් දැනට රටපුරා ඉදිකෙරෙමින් පවතින විදුලි වැටවල්වල දුර ප‍්‍රමාණය කිලෝමීටර් 457ක් බවත් සුමේධා ජී. ජයසේන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ප‍්‍රකාශ කළාය.

Picture courtesy – Sunday Times Sri lanka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *